Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

32 67 320 81

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Aktualności

Informacja PSZOK

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. uprzejmie zawiadamia wszystkich zainteresowanych, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXVIII/372/2021 z dnia 12.10.2021 w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXVIII/262/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od 2.11.2021 będzie czynny w następujące dni:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00,

w każdą środę w godzinach od 8.00 do 16.00,

w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. 

W listopadzie PSZOK będzie otwarty w soboty w dniach 13 i 27.11.2021, w grudniu w dniu 11.12.2021r. 

Równocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie gminy Ogrodzieniec.

Pracownik ma prawo odmówili przyjęcia odpadu, w przypadku niemożności potwierdzenia faktu zamieszkania w gminie Ogrodzieniec lub jeżeli stwierdzi, iż odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, w szczególności gdy ilości jednorazowo lub wielokrotnie dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe lub byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

28

PAŹ

2021

329

razy

czytano

2/90

pkogrodzieniec.pl

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.