Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

575 604 769

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Aktualności

STOP NIELEGALNEMU POBOROWI WODY I NIELEGALNYM ZRZUCANIU ŚCIEKÓW

STOP NIELEGALNEMU POBOROWI WODY I NIELEGALNYM ZRZUCANIU ŚCIEKÓW

W związku z częstymi ubytkami wody jaką odnotowuje Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. w wyniku nielegalnego poboru wody zamierzamy wprowadzić radykalne działania w celu ograniczenia i zmniejszenia tego procederu. Im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków, gdyż kalkulacja musi  uwzględniać  również straty w sieci. W związku z powyższym uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobierają inni mieszkańcy. Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z  ustawą z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z 2024 poz. 757.)w przypadku wykrycia nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego przyłącza będzie to traktowane jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5.000 zł za pobór wody, a za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych do nawet 10.000 zł albo karze ograniczenia wolności (art. 28 pkt 1-6 w/w ustawy).

W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa, ponieważ odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.

Dlatego, jeśli posiadacie Państwo wiedzę o nielegalnym poborze wody czy też zrzucaniu ścieków lub byli tego świadkami prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez adres e-mail: sekretariat@pkogrodzieniec.pl lub pod numerami telefonów 500 113 999, 575 209 464.

Przekazane wiadomości są anonimowe. Dołożymy starań żeby sprawdzić w należyty sposób każde zgłoszenie, aby rachunki Odbiorców nie wzrastały wskutek nielegalnych działań innych osób. Prowadzona akcja powinna przynieść dwutorowe efekty; po pierwsze: likwidację nieopomiarowanych przyłączy, a po drugie: zmniejszenie wycieków z uszkodzonych przewodów sieci.

12

CZE

2024

87

razy

czytano

4/103

pkogrodzieniec.pl

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.