Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

575 604 769

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Aktualności

ZGŁOSZENIA PRZYŁĄCZY DO LEGALIZACJI

ZGŁOSZENIA PRZYŁĄCZY DO LEGALIZACJI

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. z uwagi na podjęte działania ukierunkowane na porządkowanie spraw niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub nielegalnego odprowadzania ścieków do kanalizacji wychodząc naprzeciw Mieszkańcom naszej Gminy ogłasza, że wobec osób które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza  do sieci nie będą wyciągane konsekwencje karne na podstawie art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757). Sprawa zostanie uregulowana poprzez podpisanie umowy. Wszystkie niezgłoszone wcześniej, a ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości tj.  kradzież wody, nielegalne zrzuty ścieków, uszkodzenia wodomierzy, zerwanie lub brak plomb będą skutkowały złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.

Zgodnie z artykułem 28 w/w ustawy osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Osoby zainteresowane  proszone są o zgłaszanie się do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o, ul. E. Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec. Informację można także uzyskać pod numerem telefonu: 500 113 999 i 575 209 464.

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i  dostarczyć je do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o.  wraz z  załącznikami:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości,
  • w przypadku firm potrzebny będzie: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 

12

CZE

2024

86

razy

czytano

3/103

pkogrodzieniec.pl

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.