Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

575 604 769

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Działalność

Cmentarze komunalne

Cmentarze komunalne

Na terenie gminy Ogrodzieniec znajdują się dwa Cmentarze Komunalne:
- w Ogrodzieńcu, który powstał w latach 90-tych XX wieku  i zajmuje powierzchnię  1,4 ha,
- w Ryczowie , powstały w latach 70 - tych XX wieku , o powierzchni 1,0 ha.

Na cmentarzu w Ogrodzieńcu, znajduje się Dom Przedpogrzebowy, z możliwością przechowywania zwłok, wykorzystywany do odprawiania ceremonii pogrzebowych.
 
Zapraszamy do korzystania z Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET (http://ogrodzieniec36.artlookgallery.com/), który umożliwia odnalezienie grobu, a nawet zapalenia wirtualnego znicza dla  bliskiej osoby.
  


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
  • Uchwała nr V/25/96 Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 26 lipca 1996r w sprawie przekazania terenu Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu i w Ryczowie oraz zasad jego funkcjonowania,
  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 marca 2008r w sprawie wymagań  jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ( Dz.U. z 2008r Nr 48 poz.284)
     
Zadania Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o.  związane z utrzymaniem Cmentarzy Komunalnych:

- prowadzenie księgi cmentarnej,
- wyznaczanie miejsc pochówku,
- pobieranie opłat cmentarnych,
- zagospodarowanie i nadzór nad właściwym użytkowaniem pól grzebalnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnych budynków i budowli cmentarnych.

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
 

I.  Odwiedzający cmentarz zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1. cmentarz utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym,
2. wszelkie śmieci, np. zeschłe wieńce, kwiaty, papiery, itp. składować do kontenera.

II.  Zgody Zarządcy Cmentarza wymaga:

1. prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich,
2. wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, a także z cegieł, kamieni i innych materiałów,
3. wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi i konnymi.

III. Zabrania się:

1. dewastowania pomników i grobów oraz niszczenie kwiatów, rabatek, trawników, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza,
2. zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami, na sąsiednich grobach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach,
3. jazdy na rowerach,
4. wprowadzania psów na cmentarz.

IV. Załatwianie spraw:

Wszelkie formalności załatwiane są w Przedsiębiorstwie Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu - Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, tel. 32/ 67 32 081

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.