Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

32 67 320 81

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Działalność

Usługi komunalne na rzecz gminy

Publiczne drogi gminne

Publiczne drogi gminne

I.     ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIENIEC SP. Z O.O.  PRZY UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH

a) zakład jest odpowiedzialny za prowadzenie „akcji zima” w imieniu gminy,
b) wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych:
- utwardzanie i reperacja nawierzchni dróg gminnych,
- utrzymanie chodników: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, zamiatanie, oczyszczanie krawężników z darni, odchwaszczanie,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- czyszczenie korytek odwadniających z namułu i piasku,
- obcinanie pielęgnacyjne przydrożnych krzewów i drzew,
- naprawa tablic informacyjnych
 

II.    ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

            Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.  w Ogrodzieńcu informuje, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2021/2022 zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowo-Drogowe “URBIT” – Bogusław Bugaj ; Lgota Murowana 29c, 42-425 Kroczyce.
 
Odpowiedzialnym za prowadzenie „akcji zima” ze strony wykonawcy jest Marek Welon, tel.797011528
 
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o. tel. 0326732081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00)
 
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach gminnych odbywać się będzie w miejscach niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, niebezpieczne łuki, wzniesienia, okolice szkół, a w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości dróg. Śnieg usuwany będzie nie tylko z ulic, ale także z parkingów i innych miejsc użyteczności publicznej. Wykonają to pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o. 
 
Drogi wojewódzkie i powiatowe   na terenie gminy będą utrzymywane w III i IV standarcie zimowego utrzymania dróg, które będzie obsługiwał Powiatowy   Zarząd   Dróg w Zawierciu - Obwód Drogowy w Kądzielowie tel. 032 67 21 909.
  
Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Ogrodzieniec mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota , lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Powyższy obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomość ma charakter zabudowany czy nie. Właściciele budynków mają obowiązek usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
  
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu się do poniższych zaleceń:

  • nie należy wyrzucać śniegu na jezdnię. Właściciele posesji w ten sposób oczyszczają wjazdy. Na jezdni pod grubą warstwą śniegu i błota często znajduje się lód. Każdy przejazd po takim podłożu grozi niebezpieczeństwem
  • po opadach śniegu nie należy parkować na ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu przypadkach odśnieżanie, zwłaszcza wąskich ulic.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.