Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pk@pkogrodzieniec.pl

32 67 320 81

Harmonogram

wywozu odpadów

Sprawdź daty wywozu nieczystości pod wskazanym adresem.

Działalność

Usługi komunalne na rzecz gminy

Publiczne drogi gminne

Publiczne drogi gminne

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
  • Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie utworzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec”
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 2222).
     
I.     ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIENIEC SP. Z O.O.  PRZY UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH

a) zakład jest odpowiedzialny za prowadzenie „akcji zima” w imieniu gminy,
b) wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych:
- utwardzanie i reperacja nawierzchni dróg gminnych,
- utrzymanie chodników: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, zamiatanie, oczyszczanie krawężników z darni, odchwaszczanie,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- czyszczenie korytek odwadniających z namułu i piasku,
- obcinanie pielęgnacyjne przydrożnych krzewów i drzew,
- wykonywanie i naprawa tablic informacyjnych
- naprawa i uzupełnianie pionowego i poziomego oznakowania dróg,
- odnawianie barierek wzdłuż ciągów pieszych.
 

II.    ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

            Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.  w Ogrodzieńcu informuje, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2020/2021 zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowo-Drogowe “URBIT” – Bogusław Bugaj ; Lgota Murowana 29c, 42-425 Kroczyce.
 
Odpowiedzialnym za prowadzenie „akcji zima” ze strony wykonawcy jest Marek Welon, tel.797011528
 
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o. tel. 0326732081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00)
 
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach gminnych odbywać się będzie w miejscach niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, niebezpieczne łuki, wzniesienia, okolice szkół, a w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości dróg. Śnieg usuwany będzie nie tylko z ulic, ale także z parkingów i innych miejsc użyteczności publicznej. Wykonają to pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o. 
 
Drogi wojewódzkie i powiatowe   na terenie gminy będą utrzymywane w III i IV standarcie zimowego utrzymania dróg, które będzie obsługiwał Powiatowy   Zarząd   Dróg w Zawierciu - Obwód Drogowy w Kądzielowie tel. 032 67 21 909.
  
Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Ogrodzieniec mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota , lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Powyższy obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomość ma charakter zabudowany czy nie. Właściciele budynków mają obowiązek usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
  
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu się do poniższych zaleceń:

  • nie należy wyrzucać śniegu na jezdnię. Właściciele posesji w ten sposób oczyszczają wjazdy. Na jezdni pod grubą warstwą śniegu i błota często znajduje się lód. Każdy przejazd po takim podłożu grozi niebezpieczeństwem
  • po opadach śniegu nie należy parkować na ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu przypadkach odśnieżanie, zwłaszcza wąskich ulic.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Temperatura

Elektryczność

Energia odnawialna

Energia słoneczna

Odpady

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Logo serwisu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ukryj moduł.